Hur du laddar upp:
 
För att länka en bild eller ljud till brevet måste du först ladda upp det på en server på Internet.
Om du inte har din egen server måste du ha en plats där du kan lägga filen.
Till exempel 4shared.com, en gratis server på nätet eller flickr.com för endast bilduppladdning.
För video kan du självklart använda youtube.com eller liknande tjänst.
Brevet är utformat så att du kan fylla i en URL (plats) där filen ligger.
 
Det är också möjligt att lägga till bilder och länkar med HTML kod.
Kopiera följande mening och ändra till adressen för din fil:
 
<img src="http://www.dinserver.com/dinfil.jpg">


..........................

To link an image or sound to the letter you have to upload it first to a server on the internet.
If you don't have your own server you will need a place to put your file. For example go to
 4shared.com for a free server space or
flickr.com for image upload only.
The letter has a space where you fill in the URL (location) of your file.


It's also possible to add pictures and links with standard HTML code.
Copy the next line and change the address to your file:

<img src="http://www.yourserver.com/yourfilename.jpg">